Xuất khẩu gỗ 4 tháng đầu năm hoàn thành hơn 28% mục tiêu 2019

Xuất khẩu gỗ 4 tháng đầu năm hoàn thành hơn 28% mục tiêu 2019

Lĩnh vực xuất khẩu nổi bật nhất từ đầu năm đến nay cũng như trong tháng 4 vẫn là lâm sản và đồ gỗ. Tuy nhiên, ngành hàng này cũng đang đứng trước nguy cơ bị Mỹ kiểm soát chặt nếu để Trung Quốc “đội lốt”.

Dù tăng đến gần 24% so với cùng kì 2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 4 vẫn giảm gần 3% so với tháng 3

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 4/2019 đạt 856,7 triệu USD. Kết quả này tăng 23,6% so với cùng kì năm 2018 nhưng so với tháng trước lại giảm 2,8%.

Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ cũng chung trạng thái, đạt 582 triệu USD, tăng 21,9% so với cùng kì năm 2018 nhưng giảm 5,6% so với tháng 3.

Dù giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 4 đều tăng hơn 20% nhưng so với tháng 3 vẫn “không bằng”, thậm chí là sụt giảm.

Dù vậy, tính chung 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã đạt 3,1 tỉ USD, tăng 17,8% so với cùng kì năm 2018. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,2 tỉ USD, tăng 18,6% so với cùng kì năm 2018.

So với kế hoạch năm 2019 là 11 tỉ USD, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 4 tháng đầu năm đã hoàn thành hơn 28% mục tiêu đề ra.

Về thị trường xuất khẩu lâm sản chính của Việt Nam hiện nay, gồm Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm khoảng 87% tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản. Trong 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Mỹ, Nhật Bản, Đức… tăng mạnh so với cùng kì năm 2018.

Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm 2019 trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 1,4 tỉ USD, tăng tới 34,7% so với cùng kì năm 2018.